Eget servicebolag praktiskt för alla
Hallands Målaremästareförening grundades 1899. Dess syfte är att sprida information
till medlemsföretagen om avtalsfrågor och utbildning. Utbildning som bedrivs för närvarande är grundutbildning för användande av arbetsplattformar.
Föreningen är ideell och drivs av en styrelse sammansatt av målaremästare från medlemsföretagen. Föreningen har 36 medlemsföretag från Varberg i norr till Våxtorp i söder.

Servicebolaget startades på 1950 talet. Tanken var att medlemmarna skulle kunna hyra
måleriutrustning av sig själva typ sky-liftar, färgsprutor med mera till en vettig kostnad.
Tanken slog väl ut, för närvarande har bolaget ett 10-tal liftar samt färgsprutor som är väl
använda av medlemmarna. Arbetsmiljöverkets regler och lagar har gjort att användandet av arbetsplattformar har ökat kraftigt. Även övriga företag och privatpersoner har möjlighet att hyra av servicebolaget. Servicebolaget har två anställda som sköter uthyrning samt reparationer på utrustningen.

På Måleriyrkets museum, som invigdes 2007 och finns hos målaremästarna, har ni möjlighet
att se verktyg och foton på hur måleri bedrevs från sekelskiftet.

Målerimästarnas i Halland service AB

Bransch:
Service

Telefon: 035-21 17 47
Fax: 070-632 90 11


Email:
hmfservab@telia.com

Adress:
Målerimästarnas i Halland service AB
Pilfeltsgatan 54
30250 Halmstad

| 13 SENASTE FÖRETAGEN